Warunki techniczne

Reklama » Warunki techniczne

 

dot. zamieszczania banera w nagłówku na Forum-Nuras


Dopuszczalny format pliku grafiki banera: jpg, gif, png, swf

Maksymalny rozmial grafiki: 900 pix w podstawie, 100 pix wysokości

i rozdzielczość nie przekraczająca 96 dpi.

W plikach swf należy zamieścić link na wybraną stronę z atrybutem target="_blank"

Z uwagi na rozbudowane filtry bezpieczeństwa nie będą działać poprawnie banery mające w linku przekierowania typu "redir" oraz "?utm_source" w adresie strony.

Do banera ma być dołączony link kierujący bezpośrednio na stronę.

 

Na Forum-Nuras zamieszczane jest maksymalnie 10 banerów w systemie rotacyjnym

bez ograniczeń ilości wyświetleń, jedynym ograniczeniem jest czas emisji.

W przypadku złożenia zlecenia w chwili kiedy rotowane jest 10 banerów,

przyjęty do emisji baner jest kolejkowany i oczekuje do chwili

wygaśnięca pierwszego, emitowanego banera.

 

dot. zamieszczania banera zamieszczonego w każdym temacie co 10 post


Dopuszczalny format pliku grafiki banera: jpg, gif, png, swf

Maksymalny rozmial grafiki: 900 pix w podstawie, 90 pix wysokości

i rozdzielczość nie przekraczająca 96 dpi.

W plikach swf należy zamieścić link na wybraną stronę z atrybutem target="_blank"

Z uwagi na rozbudowane filtry bezpieczeństwa nie będą działać poprawnie banery mające w linku przekierowania typu "redir" oraz "?utm_source" w adresie strony.

Możliwe formy wyświetlania:

- widoczny dla wszystkich

- widoczny dla zalogowanych (użytkowników)

- widoczny dla niezalogowanych (gości)

Banery nie są w systemie rotacyjnym i jest możliwość zamieszczenia tylko jednego banera

widzocznego na całym forum.

Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia częstotliwości wyświetlania banera

(np. zamiast co 10 post może być inna, dowolna liczba) jednak z uwagi na system

wyświetlania po 20 postów na stronie wyświetlanie po każdym 10-tym poście daje

nam 2 banery wyświetlane na każdej stronie.

 

 

Poniżej wyciąg ze statystyk dla domeny głównej, czyli forum-nuras.com

 

Wrzesień 2014
Unikatowych gości - 81,153
Liczba wizyt - 780,754
Strony - 3,189,360

Sierpień 2014
Unikatowych gości - 80,792
Liczba wizyt - 677,604
Strony - 3,033,918

Lipiec 2014
Unikatowych gości - 90,355
Liczba wizyt - 840,890
Strony - 3,609,545

 

Koszt zamieszczenia banera w nagłówku na Forum-Nuras.com wynosi:

od 1 do 6 miesięcy - 350 zł netto za miesiąc

powyżej 6 miesięcy - 300 zł netto za miesiąc

 

Koszt zamieszczenia banera na całym Forum-Nuras co 10 post wynosi:

do 7 dni - 40 zł netto za dzień

powyżej 7 dni ale nie dłużej niż 14 dni - 35 zł netto za dzień

powyżej 14 dni ale nie dłużej niż 30 dni - 25 zł netto za dzień

powyżej 30 dni - 20 zł netto za dzień

 


Warunki techniczne reklam zamieszczanych w Nuras.info


Wymiary i ceny reklam podane są na stronie Nuras.info/reklama

Przygotowanie reklam winno się odbywać identycznie jak w przypadku reklam "do druku"

czyli rozdzielczość 300 dpi z zalewkami po 3 mm z każdej strony.

 

Z uwagi na trzy rozdzielczości magazynu (72 dpi, 150 dpi, 300 dpi)

zamieszczane teksty drobnym drukiem mogą być przy wydaniu 72 dpi nieczytelne

dlatego najodpowiedniejszą formą jest przygotowanie reklam w formacie pdf lub eps

z fontami zamienionymi do krzywych lub dołączonymi do projektu.

 

Magazyn Nuras.info jest formą elektroniczną co daje możliwość dowolnego linkowania reklam

pozwalając kierować bezpośrednio po kliknięciu na dowolną stronę

dlatego też przesyłając reklamę należy podać na jaką stronę ma ona kierować.

W reklamach mozliwe jest również umieszczanie plików multimedialnych  dzwiękowych,

filmowych i animowanych.

 

Preferowane pliki z przeznaczeniem na reklamę to: eps, pdf, tiff, jpg, swf, mpg, avi

jednak pliki mpg i avi dołączane są do wydań 150 i 300 dpi

 

Zapytania i zamówienia: reklama@nuras.info